søndag 23. november 2014

Vær varsom. Bruk varsom.no

Det viktigste verktøyet vi har for å kunne ferdes sikrest mulig i norske vinterfjell er vår egen hjerne. Vi er alle helt og fullt ansvarlig for hvordan vi velger å planlegge og legge opp våre turer.

Men i tillegg til hovedverkstøyet er det veldig greit å kunne ha ei kasse med hjelpemidler. Det kanskje aller viktigste av disse som vi nå har fått tilgjengelig er skredvarslinga varsom.no. I regi av NVE og drevet frem av mange dyktige og entusiastiske folk over det ganske land får vi nå hver dag gjennom vinterhalvåret tilgang til kvalitetsikret informasjon om forholdene i de viktige deler av vinterNorge. Hver enkelt av oss kan i tillegg bidra med å sende inn aktuelle observasjoner

arsom.no gir oss desverre ikke svaret med to streker under. Vi må fortsatt tenke sjøl. Men med den informasjonen vi nå får tilgjengelig har vi fått en helt annen topptur- og skihverdag der vi kan jobbe frem planer og beslutninger av en mye bedre kvalitet enn tidligere. Som til syvende og sist kan være det som gjør at vi kan dra på tur i morgen. Og i overmorgen....og...

Og som varsom.no sier på siden:
"Vi oppfordrer alle å ta en skikkelig gjennomgang og friske opp snøskredkunnskapene sine, før du spenner på deg skia. Bruk gjerne skredskolen på varsom.no og diskuter med kameratgjengen. Husk å send oss dine snøobservasjoner på regobs.no. Tusen takk og god sesongstart til dere alle!"

Så oppfordringa blir:
Bruk varsom.no aktivt. Men bruk tid til å lese alt det som står skrevet med tekst. Der står det viktigste..

Bruk varsom.no. Men forstå hvilke begrensninger som ligger i all den matnyttige informasjonen vi får servert.

Far vel. Ski Heil.  Av Espen NordahlIngen kommentarer:

Legg inn en kommentar