søndag 23. november 2014

Vær varsom. Bruk varsom.no

Det viktigste verktøyet vi har for å kunne ferdes sikrest mulig i norske vinterfjell er vår egen hjerne. Vi er alle helt og fullt ansvarlig for hvordan vi velger å planlegge og legge opp våre turer.

Men i tillegg til hovedverkstøyet er det veldig greit å kunne ha ei kasse med hjelpemidler. Det kanskje aller viktigste av disse som vi nå har fått tilgjengelig er skredvarslinga varsom.no. I regi av NVE og drevet frem av mange dyktige og entusiastiske folk over det ganske land får vi nå hver dag gjennom vinterhalvåret tilgang til kvalitetsikret informasjon om forholdene i de viktige deler av vinterNorge. Hver enkelt av oss kan i tillegg bidra med å sende inn aktuelle observasjoner

arsom.no gir oss desverre ikke svaret med to streker under. Vi må fortsatt tenke sjøl. Men med den informasjonen vi nå får tilgjengelig har vi fått en helt annen topptur- og skihverdag der vi kan jobbe frem planer og beslutninger av en mye bedre kvalitet enn tidligere. Som til syvende og sist kan være det som gjør at vi kan dra på tur i morgen. Og i overmorgen....og...

Og som varsom.no sier på siden:
"Vi oppfordrer alle å ta en skikkelig gjennomgang og friske opp snøskredkunnskapene sine, før du spenner på deg skia. Bruk gjerne skredskolen på varsom.no og diskuter med kameratgjengen. Husk å send oss dine snøobservasjoner på regobs.no. Tusen takk og god sesongstart til dere alle!"

Så oppfordringa blir:
Bruk varsom.no aktivt. Men bruk tid til å lese alt det som står skrevet med tekst. Der står det viktigste..

Bruk varsom.no. Men forstå hvilke begrensninger som ligger i all den matnyttige informasjonen vi får servert.

Far vel. Ski Heil.  Av Espen Nordahltorsdag 13. november 2014

Visjon Null

Det mest ambisiøse mål innen skredopplæring vil være å si at vi i Norge skal ha null omkomne i skredulykker innen et gitt år. ! Ønsketenking vil de aller fleste si ! Mest sannsynlig med god grunn.  Men det er lov å håpe og tro og prøve.

Project Zero i USA
I USA har de faktisk tro på mirakler. For der satte de igang  et spennende og ambisiøst prosjekt;  "Project Zero" med mål å redusere antall skredofre til 0 innen 2025!!  Utgangspunktet er hva som har skjedd  i Sverige innen bilsektoren der de i 1997 implementerte planen "Visjon Null" med mål 0 trafikkdrepte innen 2020.Og det har virket. I 2013 omkom bare 64 i trafikken mot flere enn 1000 på 60-tallet. Årsaken ligger mye i at planen la sterke føringer på endringer innen alle aktuelle områder; veiplanlegging, sjøføroppførsel, lovanvendeleser og bilproduksjon.Et stort prosjekt men det har gitt resltater.

Ideen om "Project Zero" ble framsatt av Dale Atkins i 2012. Han mente at man måtte endre syn på skredulykker, fra den konvensjonelle tenking om at de hovedsakelig er et resultat av dårlige menneskelige avgjørelser og handlinger til mer å involvere også her alle aktører som kan ha påvirkning på skredulykker; skredinstitutt, utstyrsfabrikanter, skisteder, redningsmenn og -kvinner, kursarrangører og selvsagt utøverne selv. Alle må bidra hver på sin måte.  Tankene møtte selvsagt en del hoderysting.

Prosjektet ble så modifisert i 2013 av Tom Murphy fra AIARE med nytt mål nå; å redusere antall skredoffer drastisk. -Null må vi desverre innse er et urealistisk mål, sier han. Vi trenger å utvikle en ny norm. I dag sier vi at vi har skredsøker, spade og søkesatng. La oss dra på tur. Det nye utgangspunk bør være; - Vi har utstyret. Hva er skredproblemet i dag og hvordan unngå det. Hvor kan vi dra på tur? Dette inngangen krever en endring i tankegangen hos mange.

Prosjektet har gått sin gang i USA men sliter med økonomien. Slike dramatiske endringer tar selvsagt tid. Som Dale Atkins sier: - It is going to be a long process. Are we ever going to get to zero fatalities? Probably not, but we can make a big process toward that! But this is not something you knock out in a season.

Paradigmeskifte i Norge
I Norge har utgangspunktet for toppturhverdagen for de fleste vært kort og greit; hvor skal vi dra på tur i dag... og deretter har vi eventuelt gjort våre vurderinger av forhold og rutevalg etc. . Eller bare dratt avgårde og sporet opp ruta man hadde lyst på idag.

Med ei god skredvarsling på plass i Norge og mye relevant informasjon tilgjengelig på varsom.no har vi nå et mye bedre utgangspunkt enn for få år siden. varsom.no har mye samme filosofi som Project Zero der vi oppfordres til først å spørre; Hvordan er situasjonen idag. Hva er skredproblemet? Deretter går vi over til å spørre oss;  hvor kan vi dra på tur idag?? Litt forskjellig fra hva som er innarbeidet i hjernebarken til de fleste av oss.

"SNØSKRED - NEI TAKK!" - vårt lille bidrag
Gjennom kampanjen "SNØSKRED - NEI TAKK!" skal vi bringe frem vårt lille bidrag i sporet  frem mot færre omkomne i skred i Troms. Vi begynner med deg og meg og oss og hva vi kan gjøre for å hindre at vi blir tatt av skred. Det enkleste er kanskje rett og slett bruke hodet vårt litt mer og litt bedre. Selv om det heter at man skal holde hodet kaldt i kritiske situasjoner velger vi å tro at vinterstid er det bedre at hodet er varmt for å tenke og handle mest mulig rasjonelt. Derfor blir våre "SNØSKRED - NEI TAKK!" mössor symbolet på vårt bidrag. Med ei oppfordring om at vi alle i vinter i vår topptur- og skihverdag legger ned enda litt mer innsats i å planlegge, observere, vurdere, diskutere, konkludere og handle! 

Bruk mössan. Bruk varsom.no. Bruk Skredkortet. Bruk vennene dine.

Ski Heil.

 Av Espen Nordahl

onsdag 5. november 2014

Det står skrevet...

Kunnskap er viktig i enhver sammenheng. Ferdsel i vinterfjell er intet unntak.

Men for undertegnede som er vokst opp i hin tider med fjellski og bambus skistaver var tilnærminga til livet under åpen himmel mere preget av Jack London og Mikkel Fønhus lektyre. Det var opplevelsene som var det viktigste.

Så når man i dag tenker tilbake innser man at det vel i mange tilfeller var mere flaksen enn bevisst fornuft som rammesatte sporene vi gikk. Man kan vel prise seg lykkelig over at det gikk bra i alle de fjellsider brattere enn 30 grader man rotet seg ut i den gangen.   

Ferdselsmønstret har endret seg drastisk de siste 5- 10 år. Fra å være en aktivitet utøvet av de få fra mars og utover, er toppturer på ski i dag blitt en folkeaktivitet der spor settes fra første snøfnugg treffer bakken på høsten og til langt utpå sommeren. Flere på tur over lengre tidsrom tilsier at risikoen blir større for at flere skal omkomme i snøskred. Og det er vel noe av det man kan lese ut fra statistikken der man ser en viss økning i dødsratene de senere år.

Så derfor er kunnskap viktig. Rett kunnskap om hvordan unngå å bli tatt av skred.

Bøker
En inngangsport til å lære mer er den gode gamle metoden; å lese ei bok om snøskred. Her er vi i dag så heldig at vi har fått flere ypperlige sådanne på markedet . Her er et par aktuelle :

For de som foretrekker morsmålet gir følgende bok ei meget god innføring:
 
Forfattet av Kjetil Brattlien er den skrevet i et lettfattelig språk og har en god pedagogisk oppbygging av stoffet. Boka kan bestilles her  

For de som behersker engelsk anbefales denne boka:

 
Forfatter Bruce Tremper er en internasjonal kapasitet innen skred med bosted Utah. På typisk amerikansk måte er boka utrolig godt skrevet og stoffet bygget opp med god pedagogisk tilnærming. Boka kan kjøpes her

I tillegg til disse finnes et utall flere ypperlige bøker. For spesielt interesserte er det bare å utforske nettet for å finne flere.

Veien videre..
Når du så har lest deg opp litt er tiden inne til å gå ut i den virkelige verden for å praktisere og skaffe seg mer kunnskap og bygge opp viktig erfaring. Kanskje har du en god venn som kan en del om snøskred som du kan få være med på tur. Eller så er kanskje det enkleste å ta et skredkurs.

Av Espen Nordahl