torsdag 15. januar 2015

Det handler om døden, men aller mest skal det handle om livet. Det gode livet!

Søylene under taler sitt tydelige språk. Det omkommer stadig flere i snøskred i Norge. Sammenlignet med f. eks drukningsulykker er tallet mye lavere. Men uansett er ett dødt liv et for mye.

Utarbeidet av Kjetil Brattlien, NGI
 
Årsakene til at flere omkommer i skred er sikkert flere. Men en viktig, kanskje den viktigste er at antallet mennesker som sporer ut i snødekte fjellsider i dag sammenlignet med 9-10 år tilbake er så utrolig mange flere.  De av oss som har hatt gleden av å få leke i snøen i mange år husker tiden for 10-12 år siden da sporene på Kattfjordeidet en januardag kunne telles på få fingre. Og i dag. Spor.  Helt fra den første snøen har lagt seg. Og overalt. I dag er det nesten ingen begrensning på hvilket terreng de dyktigste mestrer. Bare det er snø i nærheten.
 
Vinter og turer er i dag blitt allemanns- og kvinnseie. Alle drar på tur. Hva som er i sekken eller på scooteren av utstyr, kunnskap og erfaring i forhold til å kunne observere, vurdere, konkludere og handle varierer mye. Her ligger mye av utfordringen i forhold til å kunne ferdes sikrere i vinterfjellet. Og dette er en stor utfordring. For å tilegne seg denne kunnskapen krever en innsats. Så hvordan nå ut til målgruppene på en slik måte at de ser verdien til å ta til seg kunnskapen??  Det er også et spørsmål.
 
Håpet er at flere av brukerne av vinterfjellet innser at også de trenger å lære seg mer om snø og om skred. Vi må selv være ansvarlige for oss selv, våre liv og våre handlinger. Der og da er du og jeg som skal kunne ta den rette avgjørelsen. Slik at vi ikke blir en del av de kommende års skredstatistikker.
 
Derfor er det et håp om at vi fremover ikke skal få oppleve vintre der fokus blir på tragiske skredulykker, men på de gode opplevelse. Det gode livet i fjellet sammen med gode venner. For det er jo det det handler om og skal handle om.

Gode venner på tur. Det gode livet, langt og godt.

Av Espen Nordahl