torsdag 2. desember 2021

2.desember - i nåtid, fortid og fremtid

2.desember 2021 gir utløp for noen tanker om nåtid, fortid...og fremtid. Det siste er det selvsagt umulig å si noe eksakt om. Men det kan i det minste skape noen tankespor å følge utover i vinter.
 
(Kart og data hentet fra senorge.no og varsom.no)

2.desember er altså dagen. I figuren over ser vi øverst snødybden i landet i år og tilbake til 2018/19 sesongen; jo mørkere blå jo mere snø. Under der fremkommer antall døde i snøskred og antall skredtatte. Og nederst vises hvilket som var det dominerende skredproblem de enkelte vintrene.

Ut fra denne lille oppstillingen med 2.desember som utgangspunkt kan vi da si at vintrene som på denne dagen hadde relativt lite snø; 2018/19 og 2020/21 ga oss de utfordrende vedvarende lag å slite med og som resulterte relativt flere døde i snøskred sammenlignet med sesongen 2019/20 der det lettere håndterbare skredproblemet fokksnø dominerte og som resulterte i færre døde.

Vi kan fortsette å leke litt med nåtiden og fortiden. I figuren over er angitt faregradene for sesongens første varslingsdager i årets sesong og de tre foregående for tre av landets varslingsregioner. Dette gir jo også visse indikasjoner på hva som fulgte de tre foregående vintre...

Så med dette som utgangspunkt er er spenningen om hva som ligger i 2.desember 2021. Gir den en pekepinn om hva vi har i vente det neste halve året sett i lys av hva 2.desember de forrige årene ga oss av gleder, sorger, faregrader, fokksnø og vedvarende lag?

Den som lever får se. Den som farer trygt får leve. 

Uansett: Bruk varsom.no! Bruk regobs! Der vet du hva du får!

Velg trygge skispor, god vinter og god tur!