tirsdag 17. januar 2017

Les. Les for fan. Spesielt om tallet 2.

Et bilde sier mer enn 1000 ord heter det.  Men det gjelder ikke alltid. Spesielt ikke hvis de ordene forteller noe viktig. Så noen ganger bør vi lese ordene også.

Spesielt de om tallet 2.

For mange som lever sine timer ute i snødekte fjell er det livet basert på bilder av tallene 1,2,3,4 innbakt i fargene grønn, gul, oransje og rød farge med ett tilhørende ord.  Forholdet til skredfareskalaen er for mange relatert til denne enkle visuelle fremstillingen. Men livet bør være verdt litt mer innsats.


Rød farge, tallet 4 og ordet Stor tilsier umiddelbart at her skal man være obs. 4 på en skala fra 1-5 er høyt. Røde trafikklys vet vi umiddelbart tilsier stopp.  Kirkeklokkene ringer. Vi forstår. Og vi handler resolutt og mer eller mindre automatisk legger våre skispor i helt skredtrygt terreng. Eller kanskje helst i oppkjørte skispor.Tallet 3 kan også være ei utfordring, men...


..det er når skjermen med dagens skredvarsel lyser opp med en 2er dandert inn i  den duse litt koselige gulfargen at det ofte ikke er så mange vekkerklokker som ringer. 2 er jo et lite tall. Moderat skredfare er jo heller ikke så stor skredfare da. Virker ikke så farlig.Følelsesmessig og mentalt sett. Og vi legger avgårde på tur. Og ender ofte opp i skredterreng. På steder vi egentlig ikke burde vært den dagen.Kort fortalt. Statistikken sier at de fleste skredulykker skjer på faregrad 3 og på 2.

Så derfor bør vi ta oss tid.  For dette handler vel egentlig om tid. Og om interesse. Eller mangel på sådanne. Til å ta en tur inn på bakrommet først. Bak gulfargen. Bak tallet 2. Sette oss ned og lese hva som står i teksten i skredvarselet. Det er mye viktig lærdom i det skrevne ord. Spesielt de som står i skredvarslene. Egentlig det meste av lærdommen å finne der. Som faktisk i ytterste konsekvens kan redde livet ditt.

Så hva står det skrevet bak det gule 2-tallet?  Generelt:"Ferdsel i skredterreng krever kunnskap. Lokalt ustabile forhold. Skredutløsning mulig."

Ups. Ikke så uskyldig likevel dette tallet 2.

Men det er flere gulnyanserte kunnskapseventyr vi får fortalt. Hvis vi leser enda litt mer. I de regionale skredvarslene. De livs-viktigste ordene. Som blant annet forteller oss hva som er gjeldende skredproblem. Denne fokksnøen, nysnøflaket eller dette dype vedvarende svake laget. I hvilken høyde. I hvilke eksposisjoner. Viktig viktig informasjon vi bør forholde oss til.

Og det kommer enda mer;  om hvordan vi under de gitte skredproblem kan takle utfordringene vi møter når vi skal ut og sporlegge fjellene. Skredvarslene bidrar med gode gratis ferdselsråd. Som kan være veldig lure å følge.

Også på det lave tallet 2.

Hvis vil vil leve lykkelig lenge i kongeriket sammen med våre kjære.

Noe er blitt borte på veien. Fra Asbjørnsen og Moe eventyr til dagens digitale sosiale mediaverden der alt ofte blir servert bildelig kort fortalt.

Så ta deg en tur inn på bakrommet. Og les. Les for fan.

Spesielt om tallet 2.

LES teksten i skredvarselet! Kan være lurt det.


søndag 1. januar 2017

Livet er skjørt
På 2016s siste dag ble vi hardt og brutalt minnet på hvor skjørt livet egentlig kan være. Da ble en av årets sterkeste og kanskje mest lærerike historier gjort tilgjengelig på nettet fra Dagens Næringsliv

Min gode venn Thomas Kleivens knallsterke usminkete og ærlige fortelling om møtet med døden i snøskredet i Frankrike bør være obligatorisk lesing for oss alle som tiltrekkes av ski og skikjøring. Som lærer oss å sette pris på livet. 

Den er så inn til beinet ærlig og naken. Du føler mørket. Håpløsheten. Savnet. Så ubarmhjertig. Og viser i all sin tydelighet livets kompleksitet. Der vi mennesker noen ganger rett og slett kommer til kort med våre evner til å gjøre de korrekte beslutninger og handlinger.
Å leve er en mangesidig aktivitet. Vi er i det store og hele avhengig av trygget rundt oss sammen med våre kjære. Men samtidig føler vi av og til behovet og lengselen for å søke ut av livets trygge havn. Til farvann preget av spenning, som på noen hav kan ha risiko som en del av elementene.

Vi som liker ski og fjell lever i denne sfæren. Alt terreng brattere enn 30 grader er potensielt snøskredterreng. Der vår lek i ytterste konsekvens kan medføre fataliteter.

Vinterfjellet i seg selv er uten skyld. Det er når vi mennesker kommer på besøk at det oppstår en risiko. Som kan resultere i fataliteter. Vi kan ferdes tur etter tur i fjellet uten å få noen respons på våre handlinger.  Annet en store smil og tilfredhet. Men kanskje var vi bare en meter, et sekund fra katastrofen. Inntil en dag da du treffer den udetonerte bomba....

Så hvordan unngå å bli den som går opp til eksamen uten å ha fått forberedt seg.  Kunnskap om de fysiske betingelser for snøskred er selvsagt viktige. Men det er ikke skredet som er utfordringen, det er oss mennesker. Vi er selv skyld i de fleste snøskred.

Flyindustrien har alltid vært flink å bruke ulykker ofte forårsaket av menneskelige feil til å forbedre rutiner. De har klart å skape en naturlig åpen kultur rundt dette. Det har hjulpet. 

Så da handler det at vi innen snøskredkulturen også kan klare å jobbe frem en åpenhet. Rotfestet i erkjennelsen av at vi mennesker ikke er skapt perfekte, ingen av oss. Vi kan og gjør feil alle sammen.  Men la oss bruke våre mistak til noe positivt. Til at andre kan unngå å gjøre tilsvarende feil.
I andre land har de lenge hatt en kultur med å gi ut oppsummeringer av hendelser med tilhørende læringspunkter.  Vi er på positiv vei i Norge. NGI laget i mange år rapporter etter skredulykker.

Nå oppfordrer varsom.no til en frivillig rapportering av ulykker og hendelser: "Den viktigste kilden for fakta og læring er de som var involverte i nestenulykken. Vi oppmuntrer til åpenhet om årsakene slik at andre kan lære av det. Det være seg hvordan skredet kunne vært unngått, skadene redusert eller redningen mer effektiv."

Det blir i en del tilfeller utarbeidet mer utførlige rapporter med fokus på hva vi kan lære av hendelsen! Gå inn og les og lær fra de som er tilgjengelige.

Med utgangspunkt i at ingen av oss er perfekte, blir min oppfordring for 2017 . Se på dine feilvurderinger som en ressurs som kan bidra å redde liv. 

La oss alle stå frem usminket og dønn ærlig om våre handlinger. I en felles dugnad for et åpnere snøskredsamfunn. I lyset av håpet om at ingen skal omkomme i snøskred i Norge.

Del din informasjon og erfaringer, det kan hjelpe andre!

La Thomas` historie bli ei ledestjerne for oss når vi sporer inn i 2017.  Dagen da ulykken skjedde var hans viktigste dag i livet.

La oss alle bidra til at våre viktigste dager blir fylt av glede og de gode opplevelser. Hele dagen. Hele livet.

Av Espen N.