mandag 25. april 2022

Et moralsk dilemma!

Lørdag 23.april ble dette innlegget publisert på Facebook.

Tematikken er innmelding av snøskred til Politiet.

Utgangspunktet er denne hendelsen på Kattfjordeidet:


Samme dag, også på Kattfjordeidet var jeg ansvarlig for følgende handling:

Et organisert ski- og skredopplegg. Sammen med syv deltakere tok vi oss ned det bratte henget midt på bildet.

For meg er dette ikke en skredhendelse i den forstand det kan bli fremstilt og oppfattet på i ulike kanaler og medier. 

Det er handling som er gjennomført på en best mulig trygg og kontrollert måte under de rådende snøforhold.  Og ut fra mine vurderinger av og i dialog med deltakerne vurdert til å ligge innenfor et akseptabel risikonivå.

De rådende forhold i henget var bratthet i partier på opptil 40-45 grader med 10 cm våt løs ubunden snø over et gammelt snødekke som jeg vurderte som stabilt. Hovedskredproblem var definert som våte løssnøskred.

Ferdselsråd på varsom.no tilknyttet våt snø er: "Når du er på vei ned store heng bør du gradvis bevege deg ut av fallinja for å unngå å bli tatt igjen av små skred som du selv har utløst."

Undertegnede tok seg først rolig og kontrollert nedover og ved å følge ferdselrådet fikk løst ut den våte løssnøen i en korridor. Deretter kom deltakerne en og en.  Sakte og rolig skrenset de seg nedover i korridoren før de etterhvert kunne sette svinger og kjøre ut av fallinja.

Så da blir dilemmaet. Hvordan sette disse to casene opp i mot hverandre. 

Vår lokalitet lå absolutt slik til at folk kunne observere og se.

Og dermed kunne bli rapportert inn! 

Fra mitt ståsted:  Dette var en gjennomvurdert handling i en normal tursetting.  Der vi tok oss ned henget på en tryggest mulig måte der og da.

Samtidig vil du jo ikke påføre samfunnet unødvendige utgifter med å måtte iverskette en aksjon.

Så hvordan håndtere slike caser? Hvor går grensen for hva du skal melde inn?  

Skulle jeg ringt inn? Lagt inn i regobs? Eller skulle vi rett og slett ikke tatt oss ned henget?

Et moralsk snødilemma!