mandag 1. desember 2014

Snøskred - nei takk!

En ny vinter står for døren. Mens jeg venter på snøen lever jeg på minnene fra tidligere toppturer og suget fra ski som flyter ned fjellsidene. Og pirringen fra turene på kanten, marginene som var på min side. Bliss og adrenalin.

Å planlegge en ny sesong handler ikke bare om nytt utstyr som gjør meg i stand til hamle opp med nye mål og utfordringer.  Eller lange økter med spinning i høstmørket.

Bruce Tremper er opptatt av mer enn bratthet og andre utløsningsfaktorer for snøskred. I boken Avalanche essentials legger han også vekt på den menneskelige faktor. Han mener at den største kilden til skredulykker er risikovilje, eller risikoblindhet.

Her skal jeg ikke ta gå inn i diskusjonen om akseptable grader av risikovilje, men konsentrere meg om hva som kjennetegner en kompetent holdning. Hvorfor er det aktive skiløpere som ikke setter livet på spill og som har den intense skiopplevelsen tur etter tur, år etter år?

I Avalanche essentials beskriver Bruce Tremper det han kaller et system som kjennetegner den profesjonelle utøveren. Systemet er beskrevet i syv kapitler. Han beskriver med eksempler og teori noen utfordringer og hva vi kan gjøre for å bli kompetente toppturentusiaster.
·       Trening
·       Veiledning
·       Beslutningsprosedyrer
·       Sikkerhetsutstyr
·       Lav-risiko praksis
·       Kommunikasjon
·       Redning

Her skal jeg begrense meg til å forklare i korte trekk hva Tremper mener med Trening. Det er selvsagt mer enn å møte fjellet med god kondisjon. Han legger vel så stor vekt på vanlige måter vi bedrar oss selv på. Vi stoler heller på intuisjonen( dette har vi gjort hudrevis av ganger) enn å bruke kritisk tenkning, omstendig og energikrevende som det kan være.

Det å være kritisk og bruke logikken kaller Bruce Tremper for et pre mortem, før døden. Bruce Tremper sier litt dramatisk at pre mortem er det vi tenker oss våre venner kunne finne på å si i vår begravelse. En mer saklig pre mortem er hva å tenke over hva ulykkesrapportene beskriver: Hva gjorde jeg siden jeg ”ble” en del av statistikken. Og hva må jeg gjøre av forberedelser for ikke å havne i statistikken? Pre mortem metoden er en systematisk gjennomgang av turen før du drar. Hvor kan det gå galt? Hvorfor kan det gå galt? Hva kan jeg lære fra tidligere ulykkesrapporter? Pre mortem er en del av et

Det er menneskelig å feile. På et eller annet tidspunkt vil min beslutning svikte. Jeg kommer til å gjøre feil. Hvordan kan jeg sikre meg i størst mulig grad mot fatale ulykker. Rapporten fra redningstjenesten blir stående som et minneskrift om en tragisk sviktende dømmekraft.

Gode og systematiske forberedelser tror jeg på, men det er ikke nok. Vi må også våge å si fra under veis, at nok er nok: Her snur jeg. Det er vanskelig å si. Hvor mange ganger har ikke jeg gruet meg for å ta ordet i forsamlinger – og latt være – selv om jeg følte at jeg hadde noe viktig å bidra med?

Det er mange gode innføringer  i gode rutiner på tur. Her er tre jeg anbefaler – og listen kan selvfølgelig forlenges:
Bruce Tremper, Avalanche essentials, Mountaineers books, Seattle WA, 2013
Markus Landrø, Skredfare, Fri Flyt Forlag, Oslo, 2007
Kjetil Brattlien, Den lille skredboka, Fri Flyt forlag, Oslo, 2009

Fri Fly nr. 108, des2014/jan2015 har også en fyldig dekning av skredulykken i Øksendalen, påsken 2014 som vel verd å lese.
Av John Riise, Tindevegleder  (UIAGM)

søndag 23. november 2014

Vær varsom. Bruk varsom.no

Det viktigste verktøyet vi har for å kunne ferdes sikrest mulig i norske vinterfjell er vår egen hjerne. Vi er alle helt og fullt ansvarlig for hvordan vi velger å planlegge og legge opp våre turer.

Men i tillegg til hovedverkstøyet er det veldig greit å kunne ha ei kasse med hjelpemidler. Det kanskje aller viktigste av disse som vi nå har fått tilgjengelig er skredvarslinga varsom.no. I regi av NVE og drevet frem av mange dyktige og entusiastiske folk over det ganske land får vi nå hver dag gjennom vinterhalvåret tilgang til kvalitetsikret informasjon om forholdene i de viktige deler av vinterNorge. Hver enkelt av oss kan i tillegg bidra med å sende inn aktuelle observasjoner

arsom.no gir oss desverre ikke svaret med to streker under. Vi må fortsatt tenke sjøl. Men med den informasjonen vi nå får tilgjengelig har vi fått en helt annen topptur- og skihverdag der vi kan jobbe frem planer og beslutninger av en mye bedre kvalitet enn tidligere. Som til syvende og sist kan være det som gjør at vi kan dra på tur i morgen. Og i overmorgen....og...

Og som varsom.no sier på siden:
"Vi oppfordrer alle å ta en skikkelig gjennomgang og friske opp snøskredkunnskapene sine, før du spenner på deg skia. Bruk gjerne skredskolen på varsom.no og diskuter med kameratgjengen. Husk å send oss dine snøobservasjoner på regobs.no. Tusen takk og god sesongstart til dere alle!"

Så oppfordringa blir:
Bruk varsom.no aktivt. Men bruk tid til å lese alt det som står skrevet med tekst. Der står det viktigste..

Bruk varsom.no. Men forstå hvilke begrensninger som ligger i all den matnyttige informasjonen vi får servert.

Far vel. Ski Heil.  Av Espen Nordahltorsdag 13. november 2014

Visjon Null

Det mest ambisiøse mål innen skredopplæring vil være å si at vi i Norge skal ha null omkomne i skredulykker innen et gitt år. ! Ønsketenking vil de aller fleste si ! Mest sannsynlig med god grunn.  Men det er lov å håpe og tro og prøve.

Project Zero i USA
I USA har de faktisk tro på mirakler. For der satte de igang  et spennende og ambisiøst prosjekt;  "Project Zero" med mål å redusere antall skredofre til 0 innen 2025!!  Utgangspunktet er hva som har skjedd  i Sverige innen bilsektoren der de i 1997 implementerte planen "Visjon Null" med mål 0 trafikkdrepte innen 2020.Og det har virket. I 2013 omkom bare 64 i trafikken mot flere enn 1000 på 60-tallet. Årsaken ligger mye i at planen la sterke føringer på endringer innen alle aktuelle områder; veiplanlegging, sjøføroppførsel, lovanvendeleser og bilproduksjon.Et stort prosjekt men det har gitt resltater.

Ideen om "Project Zero" ble framsatt av Dale Atkins i 2012. Han mente at man måtte endre syn på skredulykker, fra den konvensjonelle tenking om at de hovedsakelig er et resultat av dårlige menneskelige avgjørelser og handlinger til mer å involvere også her alle aktører som kan ha påvirkning på skredulykker; skredinstitutt, utstyrsfabrikanter, skisteder, redningsmenn og -kvinner, kursarrangører og selvsagt utøverne selv. Alle må bidra hver på sin måte.  Tankene møtte selvsagt en del hoderysting.

Prosjektet ble så modifisert i 2013 av Tom Murphy fra AIARE med nytt mål nå; å redusere antall skredoffer drastisk. -Null må vi desverre innse er et urealistisk mål, sier han. Vi trenger å utvikle en ny norm. I dag sier vi at vi har skredsøker, spade og søkesatng. La oss dra på tur. Det nye utgangspunk bør være; - Vi har utstyret. Hva er skredproblemet i dag og hvordan unngå det. Hvor kan vi dra på tur? Dette inngangen krever en endring i tankegangen hos mange.

Prosjektet har gått sin gang i USA men sliter med økonomien. Slike dramatiske endringer tar selvsagt tid. Som Dale Atkins sier: - It is going to be a long process. Are we ever going to get to zero fatalities? Probably not, but we can make a big process toward that! But this is not something you knock out in a season.

Paradigmeskifte i Norge
I Norge har utgangspunktet for toppturhverdagen for de fleste vært kort og greit; hvor skal vi dra på tur i dag... og deretter har vi eventuelt gjort våre vurderinger av forhold og rutevalg etc. . Eller bare dratt avgårde og sporet opp ruta man hadde lyst på idag.

Med ei god skredvarsling på plass i Norge og mye relevant informasjon tilgjengelig på varsom.no har vi nå et mye bedre utgangspunkt enn for få år siden. varsom.no har mye samme filosofi som Project Zero der vi oppfordres til først å spørre; Hvordan er situasjonen idag. Hva er skredproblemet? Deretter går vi over til å spørre oss;  hvor kan vi dra på tur idag?? Litt forskjellig fra hva som er innarbeidet i hjernebarken til de fleste av oss.

"SNØSKRED - NEI TAKK!" - vårt lille bidrag
Gjennom kampanjen "SNØSKRED - NEI TAKK!" skal vi bringe frem vårt lille bidrag i sporet  frem mot færre omkomne i skred i Troms. Vi begynner med deg og meg og oss og hva vi kan gjøre for å hindre at vi blir tatt av skred. Det enkleste er kanskje rett og slett bruke hodet vårt litt mer og litt bedre. Selv om det heter at man skal holde hodet kaldt i kritiske situasjoner velger vi å tro at vinterstid er det bedre at hodet er varmt for å tenke og handle mest mulig rasjonelt. Derfor blir våre "SNØSKRED - NEI TAKK!" mössor symbolet på vårt bidrag. Med ei oppfordring om at vi alle i vinter i vår topptur- og skihverdag legger ned enda litt mer innsats i å planlegge, observere, vurdere, diskutere, konkludere og handle! 

Bruk mössan. Bruk varsom.no. Bruk Skredkortet. Bruk vennene dine.

Ski Heil.

 Av Espen Nordahl

onsdag 5. november 2014

Det står skrevet...

Kunnskap er viktig i enhver sammenheng. Ferdsel i vinterfjell er intet unntak.

Men for undertegnede som er vokst opp i hin tider med fjellski og bambus skistaver var tilnærminga til livet under åpen himmel mere preget av Jack London og Mikkel Fønhus lektyre. Det var opplevelsene som var det viktigste.

Så når man i dag tenker tilbake innser man at det vel i mange tilfeller var mere flaksen enn bevisst fornuft som rammesatte sporene vi gikk. Man kan vel prise seg lykkelig over at det gikk bra i alle de fjellsider brattere enn 30 grader man rotet seg ut i den gangen.   

Ferdselsmønstret har endret seg drastisk de siste 5- 10 år. Fra å være en aktivitet utøvet av de få fra mars og utover, er toppturer på ski i dag blitt en folkeaktivitet der spor settes fra første snøfnugg treffer bakken på høsten og til langt utpå sommeren. Flere på tur over lengre tidsrom tilsier at risikoen blir større for at flere skal omkomme i snøskred. Og det er vel noe av det man kan lese ut fra statistikken der man ser en viss økning i dødsratene de senere år.

Så derfor er kunnskap viktig. Rett kunnskap om hvordan unngå å bli tatt av skred.

Bøker
En inngangsport til å lære mer er den gode gamle metoden; å lese ei bok om snøskred. Her er vi i dag så heldig at vi har fått flere ypperlige sådanne på markedet . Her er et par aktuelle :

For de som foretrekker morsmålet gir følgende bok ei meget god innføring:
 
Forfattet av Kjetil Brattlien er den skrevet i et lettfattelig språk og har en god pedagogisk oppbygging av stoffet. Boka kan bestilles her  

For de som behersker engelsk anbefales denne boka:

 
Forfatter Bruce Tremper er en internasjonal kapasitet innen skred med bosted Utah. På typisk amerikansk måte er boka utrolig godt skrevet og stoffet bygget opp med god pedagogisk tilnærming. Boka kan kjøpes her

I tillegg til disse finnes et utall flere ypperlige bøker. For spesielt interesserte er det bare å utforske nettet for å finne flere.

Veien videre..
Når du så har lest deg opp litt er tiden inne til å gå ut i den virkelige verden for å praktisere og skaffe seg mer kunnskap og bygge opp viktig erfaring. Kanskje har du en god venn som kan en del om snøskred som du kan få være med på tur. Eller så er kanskje det enkleste å ta et skredkurs.

Av Espen Nordahl

mandag 6. oktober 2014

Det handler om å forebygge
18.januar 1998. Vasstrand, Kvaløya, Troms. Endelig vinter, endelig skiføre. Gode venna på tur. Ny topp, turkåte, endelig ut på tur!! For å dele de gode opplevelser.

Et par timer senere. Et gedigent skred. Fjernutløst av oss selv på nesten kilometers avstand. Når skredet stopper ligger Bjarte begravd under 1,5 meter snø. Kirkeklokkene ringer i bakhodet. 15 minutter har vi. Til å finne han og få han gravd frem. Vi har bare en spade.  Vi har 1 times  trening på stuegulvet i bruk av sender/mottaker. I trygge trygge omgivelser. Nå er det ingen lek. Nå er det alvor. Dødsens alvor!!

Det gikk akkurat. Bjarte overlevde.

I turlivets mange ytterligheter er dette det desidert verste jeg har opplevd . Å stå med begge beina godt planta i dødens forgård var en helt jævlig opplevelse. En opplevelse jeg der og da lovet meg selv at jeg aldri mer skulle oppleve. Aldri.

Fra den dagen innså jeg at turlivets mange og  fantastisk vakre vintergleder også kan ha sine mørke og utrolig triste sider. Fra den dagen bestemte jeg meg å bruke tid og energi på å bidra til at jeg, mine venner og alle andre aldri blir tatt av snøskred. Det forebyggende skredarbeid ble ledestjerna!!!

Gjennom Fjellsportgruppa i Troms Turlag og de senere år  Midnight Sun Mountain Guides (MSMG) har vi brakt ut forebyggende kunnskap til engasjerte deltakere på skredkurs og andre skredrelaterte arrangement.

Bevissheta rundt tema snøskred har økt betraktelig de senere år blant turmiljøene i nærområdene. Mye av årsaken ligger nok i det triste faktum at Troms fylke er det sted i landet som har hatt flest dødsofre i skredulykker.

MSMG ønsker i vinter å fokusere enda litt mer på det forebyggende arbeidet og bevisstheten rundt tema snøskred. Det gjør vi gjennom vår lille kampanje "Snøskred- Nei takk!". Der vi oppfordrer alle, med ulike virkemidler, til å bruke enda litt mer tid på å planlegge og gjennomføre turer og aktiviteter i potensielt skredfarlig terreng. 

Bruk dine venner, ikke bare som turfrender, men også som sparringspartnere i forhold til å gjøre de gode observasjoner, de gjennomtenkte vurderinger, de klargjørende diskusjoner og de samstemte avgjørelser som tilslutt ender i de rette handlinger! 

For de desidert fleste skredulykker skyldes ikke snøen, eller været.  Det skyldes oss mennesker.  Deg og meg og samspillet mellom oss.

 Ønsket med denne bloggen er å bringe ut vise tanker og ord om forebyggende skredarbeid.

 Som et lite bidrag til at vi alle får leve et langt lykkelig liv i vinterlandet!

Av Espen Nordahl