mandag 23. november 2015

Det handler om livet. Det handler om mennesker.Jeg har nettopp vært i Trondheim på Nordisk konferanse om snøskred og friluftsliv. 3 dager til ende. Mange kloke hoder har formidlet ut mye viktig kunnskap om snø, om snøskred, om hvordan gjøre det sikrest mulig for oss og ferdes ute i vår bratte vakre natur. 

De ekte powerpoints
Men mitt sterkeste øyeblikk fikk jeg off-piste, i en kaffepause med noe å bite i utafor konferansesalen. En person kom bort til meg. -Hei Espen, jeg heter nn sa han. Så kom historien. Hardt og brutalt. Om å gjøre feil. Om å bli begravd i snøskred. Om å ha flaksen og venner sånn akkurat på rett side. Om å overleve og kjenne klarsynt at livet er det mest dyrebare du har. Og om å få muligheten å kunne komme hjem til de som er glade i deg.

\Klump i halsen og en tåre presset på.

Vi kan snakke oss varme og oppbyggende om vedvarende svake lag, om skredproblem og ferdselsråd. Vi kan bruke tekniske løsninger og de mest sofistikerte powerpointfremstillinger for å prøve å skape forståelse. Vi kan teoretisere, prøve å vise den praktiske verdi, vi kan lage spørreundersøkelser og konkludere.  Joda, mange er dyktige til å formidle og kommunisere ut de viktige budskap og de gode råd 

Men det som treffer og fester seg mest er de direkte møtene med virkelighetens ansikter. Med mennesker som har opplevd, og som kan fortelle den virkelige historien til oss. Hard, ekte og kald. Der det finnes få mentale forståelseshindre mellom formidler og mottaker. Der du får den rå sannhet servert som ingen projektor kan tilsynegi.

Mer åpenhet for mer LÆRING for et sikrere liv
Intet menneske er ufeilbarlig. Det viktige er å skape en åpnere kultur for at vi alle som en er mennesker og vi kan alle gjøre feil.  Et landskap der vi kan bruke feilene vi gjorde i dag til å hjelpe oss og andre til å unngå å gjøre tilsvarende feil i morgen. 

NVE er i gang med å opprette ei side på varsom.no der folk som har vært involverte kan legge inn informasjon om nesten-ulykker og ulykker tilknyttet snøskred. Det helt primære med informasjonen som kommer inn er å bruke den til LÆRING. LÆRING!!!  Slik at vi alle kan unngå å komme opp i tilsvarende hendelser senere.

En uforglemmelig stor takk til deg nn. For din åpenhet og sterke historie. Vi trenger de ekte historiefortellere som deg.  Som tilsynegir hvor tynn linja mellom liv og død kan være. Som så entydig viser at skred egentlig handler om mest alt anna enn snø. Det handler om livet. Det handler om mennesker.

Så kom å bli med alle sammen på en dugnad for et åpnere norsk snøskredsamfunn! Der vi kan bidra til å redde et liv.

www.varsom.no 


Av Espen Nordahl