tirsdag 8. mars 2016

Flere folk, nye tanker, andre valg

Tankene begynte å spinne igår....
Nordlige Stubai Alpene, Østerrike 7.mars 2016
To skikjørere tar seg forbi skredforbygninger og ut i ei fjellside på over 40 grader og løser ut skred.  Skredet tar på sin ferd nedover  med seg ei gruppe med fire skiturister som er på tur i lag. En spanjol omkommer.  En person som var på feil sted til feil tid..eller

Men de strekker seg også noen år tilbake...til de kjente nære lekegrinder....
Store Kjostinden, Lyngen 13.oktober 2007
Vi husker nok mange den utrolig tragiske skredulykka på Store Kjostinden i Lyngen 13.oktober 2007.
Det bratte fjellet som var i ferd med å opparbeide seg klassikerstaus hva gjelder toppturer i Lyngen. Ingen anmarsj, rett opp rett fra fjorden, ofte god snø, fantastisk miljø og bratt. Bratt ja. Veldig bratt. Eksponert i skredterreng hele veien fra første stavtak og nesten helt opp til varden på toppen.

Her finnes ingen trygge alternative rutevalg. Her er ikke terrenggfaktoren din gode venn. Naturen har få vennskap å tilby deg i dette terrenget. Bare utfordringer. Med  snøen som den største. Så her er det store spørsmålet hvordan du forvalter det forholdet. Og denne aktuelle dagen var utfallet også styrt av hvordan flere andre mennsker forholdt seg til denne utfordringen Alle ble en del av et risikovurderende konsekvensfellesskap. Som på Store Kjostinden fikk fatale konsekvenser.

Det var mange på tur. Spredt ut oppover hele den 1500 meter høye oppstigninga. I flere ulike grupper.

Så skjer det. Det løses ut skred høyt oppe som på sin vei nedover tar med seg og begraver flere. Noen ender på ei hylle i bratt renne. Takket være heroisk innsats blir de som ble begravd lokaliserte og gravd frem i live uten store fysiske skader. Ingen omkommer.  Vedkommende som endte på hylla får skader som gir mén som må leves med videre i livet.

Alle overlevde heldigvis,  men to tragiske hendelser.

Og utviklingen har gått videre siden 2007....
Nye tider
For de av oss som har levd ei stund vi husker de dager for lenge sia da det var færre av oss. På topptur. Da vi hadde full oversikt over hvem som hadde gått over Jiekkevarri. Da leken på Kattfjordeidet først  startet i mars da sola begynte å varme. Da vi befant oss spredt utover fjellene.  Da de få spor bare ble lagt langs de vanligste veiene til toppene. Da skred og skredfare var noe som sjeldent var tema. Vi hadde stort sett fjellsidene for oss selv. Så konsekvensene av våre handlinger var det stort bare vi selv som ble en del av.

Det har endret seg ja.

Idag må vi ta andre hensyn. Hensyn som strekker seg både oppover og nedover. Vi er ikke lenger alene i fjellene. Topptur er blitt en stor folkesport. Et internasjonalt fargerikt fellesskap med hjemstedsadresser verden over.

Folksommere tider krever nye verktøy
De nevnte er bare to av flere eksempler som illustrerer på at det gjennom de senere år har vokst frem nye scenarier i fjellet.

Og gjennom sosiale media får vi nesten daglig servert bilder som får meg til å tenke mitt. Stadig flere folk ute på på tur, spredd oppover og nedover snørenna....

Det er blitt folksomme tider. Det er blitt ei setting som stiller nye og andre  krav til hvordan vi tilnærmer oss og  gjennomfører våre ferder i brattere vinterfjell. Vi kan ikke bare tenke egoistisk. 

Så det er ikke bare klimaet som gjør at vi muligens må oppdatere vår mentale verktøykasse når det gjelder vår oppførsel på tur. Hvilke vurderinger vi må gjøre før og underveis på tur. Vi kan ikke ene og alene tenke at vi er ansvarlige for bare oss selv og vår isolerte opptreden i fjellet. Vi må i dagens toppturhverdag også forholde oss til alle de mange andre. De om er nedenfor oss og de som befinner seg over oss i fjellsiden.

Så da må vi kanskje gjøre valg som overhodet ikke sto på menyen i de gode gamle dager. I 2016 må vi kanskje i ytterste konsekvens kort og greit bestemme oss at med de forholdene vi har idag går jeg ikke på det fjellet. Langs den ruta.  Det er for populært. Det vil være for mange folk der. Der det vil være for farlig. Konsekvensene hvis noe skjer kan bli for fatale. De tankene tenkte vi overhodet ikke den gang for 30 år siden. Da vi var så få.

Men idag handler det om flere folk, nye tanker og kanskje andre valg.

Godt valg. Sikkert valg. Men Ski Heil!Av Espen Nordahl

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar