torsdag 13. januar 2022

En ting er sikkert. Usikkerheten må vi leve med.

Toppturen handler mye om å forholde seg til usikkerhet. 

Den diffuse følelsen av ikke helt å ha oversikt.  Over snø og forhold. Der mer eller mindre rasjonelt kvalifiserte vurderinger og beslutninger blandes med intuisjon.

Søndag 9.januar 2022. Ute på tur med min kjære for å kose oss i Lofoten fjell. Usedvanlig vakker dag. Bra skiføre har meldt sin ankomst. Sola likeså.

Lomstjørna 403 moh.. Foran oss ligger starten på oppstigningen mot ryggen mellom Kistbergtinden og Kvittinden. Dit vi håper å kunne få nyte matpakken og sarte solstråler.


På vei over Lomstjørna og terrenget videre.


Bratthetskart med bildeutsnittet innrammet. Blått hjerte er ønsket matpakkeplass

Skal vi inn i skredterreng? Ja, så absolutt. Både utløpsområder og løsneområder. 

Næring til usikkerheten! 

Hva sier så skredvarselet:

Planlagt rute ligger i sektorer for begge skredproblem.

"En skiløper kan løse ut skred i enkelte heng, der det ligger ferske fokksnøflak" ser jeg på som den viktigste og mest relevante informasjon for oss å forvalte i dag. Så da handler det å følge med om det ligger ferske fokksnøflak i vår vei.

Imidlertid. Så langt på turen har vi ikke hatt noen tegn på ustabil snø. Snødekket har vært dominert av delvis bærende, delvis oppsprekkende skarelag med 5-10 cm ubunden snø oppå. Små flekkvis noe innblåst fokksnø. Ingen skytende sprekker. Ingen potenthet. Heller ikke drønn har vi hørt. Ingen ferske skred er observert. 

Kort sagt; ingen sanselige og tydelige indikasjoner på ustabil snø.

Spillerommet åpnes mer.  Vi sporer på.Ei større utfordring er faktisk stedvis å få godt nok feste på steinhard skare under løssnøen. Takk til skarejern. Og etter hvert takk til stegjern.

Kort oppsummert 1: Mye de samme snøforholdene følger oss hele veien videre. 

Så da ble det matpakke og solnytelse på oss.


Før vi svinger oss ned langs stort sett samme trase som opp.


Kort oppsummert 2:
Våre rasjonelt tilnærmete vurderinger iblandet litt intuisjon med konklusjon av et stabilt snødekke trumfet i dag skredterreng og usikkerheten. Vi følte at vi klarte å forvalte usikkerheten på en akseptabel måte som ga oss en flott dag godt innenfor komfortsonen vår. Helt uten klump i magen.

Kort konkludert:
Det er viktig å jobbe med usikkerheten. Med bevisstheten vår. På hver topptur. 

En annen ting er også sikkert. Kunnskap og rett erfaring hjelper. 


torsdag 2. desember 2021

2.desember - i nåtid, fortid og fremtid

2.desember 2021 gir utløp for noen tanker om nåtid, fortid...og fremtid. Det siste er det selvsagt umulig å si noe eksakt om. Men det kan i det minste skape noen tankespor å følge utover i vinter.
 
(Kart og data hentet fra senorge.no og varsom.no)

2.desember er altså dagen. I figuren over ser vi øverst snødybden i landet i år og tilbake til 2018/19 sesongen; jo mørkere blå jo mere snø. Under der fremkommer antall døde i snøskred og antall skredtatte. Og nederst vises hvilket som var det dominerende skredproblem de enkelte vintrene.

Ut fra denne lille oppstillingen med 2.desember som utgangspunkt kan vi da si at vintrene som på denne dagen hadde relativt lite snø; 2018/19 og 2020/21 ga oss de utfordrende vedvarende lag å slite med og som resulterte relativt flere døde i snøskred sammenlignet med sesongen 2019/20 der det lettere håndterbare skredproblemet fokksnø dominerte og som resulterte i færre døde.

Vi kan fortsette å leke litt med nåtiden og fortiden. I figuren over er angitt faregradene for sesongens første varslingsdager i årets sesong og de tre foregående for tre av landets varslingsregioner. Dette gir jo også visse indikasjoner på hva som fulgte de tre foregående vintre...

Så med dette som utgangspunkt er er spenningen om hva som ligger i 2.desember 2021. Gir den en pekepinn om hva vi har i vente det neste halve året sett i lys av hva 2.desember de forrige årene ga oss av gleder, sorger, faregrader, fokksnø og vedvarende lag?

Den som lever får se. Den som farer trygt får leve. 

Uansett: Bruk varsom.no! Bruk regobs! Der vet du hva du får!

Velg trygge skispor, god vinter og god tur!