torsdag 13. november 2014

Visjon Null

Det mest ambisiøse mål innen skredopplæring vil være å si at vi i Norge skal ha null omkomne i skredulykker innen et gitt år. ! Ønsketenking vil de aller fleste si ! Mest sannsynlig med god grunn.  Men det er lov å håpe og tro og prøve.

Project Zero i USA
I USA har de faktisk tro på mirakler. For der satte de igang  et spennende og ambisiøst prosjekt;  "Project Zero" med mål å redusere antall skredofre til 0 innen 2025!!  Utgangspunktet er hva som har skjedd  i Sverige innen bilsektoren der de i 1997 implementerte planen "Visjon Null" med mål 0 trafikkdrepte innen 2020.Og det har virket. I 2013 omkom bare 64 i trafikken mot flere enn 1000 på 60-tallet. Årsaken ligger mye i at planen la sterke føringer på endringer innen alle aktuelle områder; veiplanlegging, sjøføroppførsel, lovanvendeleser og bilproduksjon.Et stort prosjekt men det har gitt resltater.

Ideen om "Project Zero" ble framsatt av Dale Atkins i 2012. Han mente at man måtte endre syn på skredulykker, fra den konvensjonelle tenking om at de hovedsakelig er et resultat av dårlige menneskelige avgjørelser og handlinger til mer å involvere også her alle aktører som kan ha påvirkning på skredulykker; skredinstitutt, utstyrsfabrikanter, skisteder, redningsmenn og -kvinner, kursarrangører og selvsagt utøverne selv. Alle må bidra hver på sin måte.  Tankene møtte selvsagt en del hoderysting.

Prosjektet ble så modifisert i 2013 av Tom Murphy fra AIARE med nytt mål nå; å redusere antall skredoffer drastisk. -Null må vi desverre innse er et urealistisk mål, sier han. Vi trenger å utvikle en ny norm. I dag sier vi at vi har skredsøker, spade og søkesatng. La oss dra på tur. Det nye utgangspunk bør være; - Vi har utstyret. Hva er skredproblemet i dag og hvordan unngå det. Hvor kan vi dra på tur? Dette inngangen krever en endring i tankegangen hos mange.

Prosjektet har gått sin gang i USA men sliter med økonomien. Slike dramatiske endringer tar selvsagt tid. Som Dale Atkins sier: - It is going to be a long process. Are we ever going to get to zero fatalities? Probably not, but we can make a big process toward that! But this is not something you knock out in a season.

Paradigmeskifte i Norge
I Norge har utgangspunktet for toppturhverdagen for de fleste vært kort og greit; hvor skal vi dra på tur i dag... og deretter har vi eventuelt gjort våre vurderinger av forhold og rutevalg etc. . Eller bare dratt avgårde og sporet opp ruta man hadde lyst på idag.

Med ei god skredvarsling på plass i Norge og mye relevant informasjon tilgjengelig på varsom.no har vi nå et mye bedre utgangspunkt enn for få år siden. varsom.no har mye samme filosofi som Project Zero der vi oppfordres til først å spørre; Hvordan er situasjonen idag. Hva er skredproblemet? Deretter går vi over til å spørre oss;  hvor kan vi dra på tur idag?? Litt forskjellig fra hva som er innarbeidet i hjernebarken til de fleste av oss.

"SNØSKRED - NEI TAKK!" - vårt lille bidrag
Gjennom kampanjen "SNØSKRED - NEI TAKK!" skal vi bringe frem vårt lille bidrag i sporet  frem mot færre omkomne i skred i Troms. Vi begynner med deg og meg og oss og hva vi kan gjøre for å hindre at vi blir tatt av skred. Det enkleste er kanskje rett og slett bruke hodet vårt litt mer og litt bedre. Selv om det heter at man skal holde hodet kaldt i kritiske situasjoner velger vi å tro at vinterstid er det bedre at hodet er varmt for å tenke og handle mest mulig rasjonelt. Derfor blir våre "SNØSKRED - NEI TAKK!" mössor symbolet på vårt bidrag. Med ei oppfordring om at vi alle i vinter i vår topptur- og skihverdag legger ned enda litt mer innsats i å planlegge, observere, vurdere, diskutere, konkludere og handle! 

Bruk mössan. Bruk varsom.no. Bruk Skredkortet. Bruk vennene dine.

Ski Heil.

 Av Espen Nordahl

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar